ZZO HNŽ-a započinje s distribucijom premije osiguranja

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije započinje s redovitom distribucijom premije osiguranja dana 16. prosinca 2019. godine, koja će trajati do 01. ožujka 2020. godine.

Osigurana osoba koja uplati Premiju do 1. ožujka 2020. godine, koristi pravo na oslobađanje od neposrednog sudjelovanja – participacije u toj godini.

Osobe koje se prvi put prijavljuju na zdravstveno osiguranje mogu uplatiti premiju osiguranja u roku od 30 dana od dana prijave na osiguranje s napomenom da su temeljem Skupštinske Odluke o dopuni Odluke o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštitite na području HNŽ od 8. studenog 2016. godine, od plaćanja premije osiguranja, oslobođena djeca do navršene 18. godine života.

Obzirom da je ovaj Zavod, 1. travnja 2019. godine započeo s izdavanjem elektroničkih zdravstvenih iskaznica i da je veliki broj osiguranika pribavilo iste, prilikom distribucije Premija neće se aplicirati ”markice”.

Temeljem izvršene uplate za Premiju, a po dostavljanju primjerka uplatnice u nadležni Područni ured, ista će biti evidentirana u bazu podataka Zavoda, što će biti vidljivo u IZIS-u po očitanju zdravstvene iskaznice prilikom premija osiguranika/pacijenta.

Uplatu premijer osiguranja moguće je izvršiti kod ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta), na depozitni račun Zavoda 5550000004873298; Vrsta prihoda: 722611, a iznos uplate premije osiguranja, po osiguranoj osobi je 20,00KM, prenosi Čapljinski portal.

Kako se radi o promjeni u odnosu na dugogodišnju praksu, iz čega proizlazi da će se provjera: posjeduje li osiguranik uplaćenu premiju za 2020., isključivo provjeravati u IZIS-u./HMS/

Najnovije