PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021.

Zbog očekivanog pada prihoda od 15% proračunski korisnici moraju rezati troškove

Federalno ministarstvo financija započelo je proces izrade entitetskog proračuna za 2021. godinu, i to na temelju utvrđenog proračunskog kalendara, ali i preliminarnih projekcija prihoda, piše Večernji list BiH.

Iako je ova godina zbog pandemije specifična, metodološki se nije odstupalo od ranije prakse. Naputak o načinu i elementima izrade dokumenta okvirnog proračuna Federacije BiH kojim se utvrđuju limiti za pojedine proračunske korisnike u idućem trogodišnjem razdoblju dostavljen je svima njima. Na osnovi smjernica iz navedenih uputa proračunski korisnici izradili su tablice pregleda prioriteta, odnosno financijske zahtjeve za iduće tri godine.

Imajući u vidu činjenicu da globalni okvir fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2021. — 2023. godine još nije razmatran na sjednici Fiskalnog vijeća BiH, nisu se stekli preduvjeti za slanje dokumenta okvirnog proračuna FBiH entitetskoj Vladi na usvajanje. Neizvjesno je kada će se to i dogoditi, jer je sličan problem postojao i prijašnjih godina. Primjerice, globalni okvir fiskalne bilance politika u BiH za razdoblje 2020. — 2022. godine usvojen je tek 27. 12. 2019. godine, zbog čega Vlada FBiH nije bila u mogućnosti u predviđenom zakonskom roku usvojiti dokument okvirnog proračuna Federacije BiH za razdoblje 2020. — 2022. godine.

– Iz ovog razloga Federalno ministarstvo financija ostalo je uskraćeno predložiti limite iz dokumenta okvirnog proračuna FBiH koji je usvojen prethodne godine. Dodajući tome trenutačnu situaciju prouzročenu pandemijom COVID-19, zabilježen je opći pad poslovnih aktivnosti, uslijed čega su projekcije prihoda značajno smanjene za tekuću, ali i za iduću, 2021. godinu, a što je za rezultat imalo i povećanu potrebu za zaduživanjem te će biti potrebno razinu rashoda smanjiti ili zadržati na razini 2020. godine. Naime, revidirana projekcija ukupnih javnih prihoda u Federaciji BiH u 2020. godini iznosi 8,003 milijarde KM i pretpostavlja smanjenje od 15% u odnosu na 2019. godinu, navodi se u informaciji o aktivnostima na izradi proračuna Federacije BiH za 2021. godinu.

Nedostatak sredstava u idućim godinama bit će potrebno osigurati iz vanjskih izvora financiranja jer je mogućnost financiranja po osnovi emitiranih vrijednosnih papira značajno smanjena. Zbog ograničavanja rashoda proračunskih korisnika Federalno ministarstvo financija predlaže da Vlada utvrdi limite za izradu entitetskog proračuna za 2021. godinu u iznosu ovogodišnjeg rebalansiranog proračuna. Kao što je poznato, gotovo svim proračunskim korisnicima rebalansom su umanjena sredstva kako bi se osigurala likvidnost proračuna, ali i dodatna sredstva za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa na gospodarstvo.

– Ako u međuvremenu dođe do usvajanja globalnog okvira fiskalne bilance politika u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2021. — 2023. godine i na taj način se steknu preduvjeti za usvajanje dokumenta okvirnog proračuna FBiH za razdoblje 2021. – 2023. godine, utvrđeni limiti revidirat će se i ponovno dostaviti proračunskim korisnicima – navodi se u informaciji./HMS/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnovije