PARLAMENT BIH

Zastupnički dom usvojio proračun institucija BiH za 2020.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na žurnoj sjednici, u drugom čitanju, podržao Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Za su glasala 24 zastupnika, protiv sedam, a četiri zastupnika su bila suzdržana.

Predloženi proračun je usvojen uz jedan amandman koji su zastupnici prethodno podržali, a radi se o amandmanu koji je predložio Jasmin Emrić (A-SDA). Amandman se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, kojim je najviše pogođen Unsko-sanski kanton.

Emrić je, pojašnjavajući svoj amandman, kazao da traži potrebna hitna interventna sredstva u iznosu od 450.000 KM za migrantsku krizu, a za taj iznos bi bila smanjenja tekuća rezerva.

Predsjedništvo BiH je 26. lipanja utvrdilo Priјеdlоg zakona o Proračunu instituciја BiH i mеđunаrоdnih оbavеzа BiH zа 2020. gоdinu, s izmjenama u tekstu Zakona o Proračunu u dijelu koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH – Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM. Taj iznos sredstava se prebacuje u stavku na poziciju Fonda za saniranje ekonomskih šteta.

Prethodno je Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom Covida 19.

Ministarstvo financija i trezora je, uz prihvaćene korekcije, Nacrt proračuna dostavilo Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Proračun 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri posto. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 milijuna KM ili dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je ranije priopćeno iz Vijeća ministara BiH, tekući izdaci planirani su u iznosu 868.345.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 718.000 KM ili 0,1 posto.

Sredstva za saniranje ekonomskih šteta planirana su u ukupnom iznosu 41.927.000 KM kao nova stavka u Budžetu, od čega na izravnim transferima 14.747.000 KM i na tekućoj rezervi 27.180.000 KM.

Za održavanje lokalnih izbora u BiH, Proračunom su planirana sredstva od 4.227.000 KM./Fena/HMS/

Najnovije