Sve vijesti

HNK Mostar

Vlada HBŽ podiže kredit za obnovu i izgradnju cesta

Vlada Hercegbosanske županije prihvatila je Preporuke Povjerenstva za provođenje postupka kreditnog zaduživanja kod banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta. Ovom Odlukom prihvaćena je Preporuka Povjerenstva da Vlada Hercegbosanske županije i ugovorno tijelo Uprava za ceste s Intesa Sanpaolo bankom, zaključi ugovor o kreditnom zaduženju u iznosu od 5.000.000,00 KM. Ovim iznosom financirati će se rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih putnih i cestovnih pravaca u Hercegbosanskoj županiji. Odluka će biti upućena u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Vlada je Rješenjem, zbog isteka četverogodišnjeg mandata, razriješila članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća te Rješenjem imenovala druge članove, također na razdoblje od četiri godine.Razmatran je i usvojen nacrt Zakona o prosvjetnoj inspekciji i u formi prijedloga upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Odlukom je Vlada imenovala Predsjednika i članove privremenog Nadzornog odbora Rudnika uglja „Tušnica“ na razdoblje od tri mjeseca.
Zdravko Mamić Rješenjem je imenovan za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije na razdoblje od 90 dana. Mamić će privremeno obnašati ovu dužnost do okončanja natječajnog postupka kojim će se izabrati stalni član ovoga Upravnog vijeća, odnosno do isteka mandata 28. 12. 2016. godine. Naime, Vlada je  donijela Odluku o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor jednog člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna, kao i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku i o odobravanju 300.000,00 KM Upravi za ceste Hercegbosanske županije za podmirivanja obveza proizišlih iz faznog Ugovora na računu za podmirivanje radova „Livnoputova“ d.o.o. Livno. Sredstava dostavljena ovom Odlukom bit će sastavni dio utroška sredstava Uprave za ceste Hercegbosanske županije.

5.000,00 KM Odlukom je dodijeljeno Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kupres kao pomoć za osposobljavanje i angažiranje DVD-a Kupres na poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini i 5.660,93 KM iz Tekuće pričuve Proračuna za 2014. godinu u svrhu pomoći J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno radi podmirivanja troškova nabave i ugradnje tendi na „Zelenoj tržnici“ u Livnu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Vlada je donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Centru nova Nada u Tomislavgradu u ukupnome iznosu od 200.000,00 KM, kao i Odluku o odobravanju transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Fakultetu prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru u ukupnome iznosu od 600.000,00 KM./HMS/

Najnovije

MOSTAR

Počasni skok sa Starog mosta za Dodika i Porfirija

Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija danas je izveden počasni skok sa Starog mosta u Mostaru. Dodik i patrijarh...