MOSTAR

Vlada FBiH utvrdila javni interes za izgradnju dionica autoceste Tarčin-Konjic i tunel Prenj

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela dvije odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dvije dionice autoceste na Koridoru 5C.

Riječ je o dionicama autoceste Tarčin – Konjic u dužini od 20,2 km, te tunela Prenj dužine 12 km.

Također, utvrđeno je da je korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih objekata JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te mu je naloženo da pokrene eksproprijacijske postupke.

Kako je obrazloženo, nova odluka za dionicu Tarčin – Konjic je potrebna jer je došlo do izmjene projektnog rješenja, kao i izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu izgradnje poddionice Ivan-Ovčari, a kojim su obuhvaćene nove parcele ili pak dijelovi ranije potrebnih parcela u manjim površinama.

Utvrđivanje javnog interesa za dionicu tunela Prenj bilo je potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduvjet za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.

Stupanjem na snagu ove dvije odluke, prestaju da važe ranije donosene o utvrđivanju javnog interesa za dionice Tarčin – Konjic i tunel Prenj, a radi propisanih rokova i pokretanja postupka eksproprijacije. Autoceste FBiH će, u skladu sa svojim Trogodišnjim planom poslovanja za razdoblje 2022-2024. godina, osigurati sredstva za realizaciju ovih odluka./HMS/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnovije

INSPEKTORI OTKRILI

Tko je Senad Sarić pod čijim se imenom vodi dosije Sebije Izetbegović?

Senad Sarić ime je liječnika pod čijim brojem dosjea se na Medicinskom fakultetu vodi SebijaIzetbegović. Otkrili su to inspektoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove...