VLADA FBiH: Nije usvojeno izvješće Agropedološkog zavoda o mostarskom mulju

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u FBiH, koji uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje građevina.

Građevinsko zemljište se, prema pogodnostima, dijeli na najviše šest zona, koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave utvrđuje na osnovu položaja, stupnja opremljenosti komunalnim objektima i instalacijama, prometne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevnu i periodičnu opskrbu, pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dječju zaštitu, prirodnih i ekoloških uvjeta korištenja zemljišta.

Deregulacija i liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja, razlozi su zbog kojih je danas utvrđen Prijedlog zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Zakon uređuje obvezna osiguranja putnika u javnom prijevozu, vlasnika vozila, aviona i plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama i putnicima. Novost je uvođenje postupne liberalizacije cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.

Vlada nije usvojila izvješće Federalnog zavoda za agropedologiju o rezultatima analize mulja s Postrojenja otpadnih voda u Mostaru i naložila je direktoru ovog zavoda da se obrati Parlamentu FBiH i javnosti detaljnom informacijom o propustima Zavoda u postupanju u ovom slučaju.

Vlada FBiH je dala suglasnost da Financijskoj policiji FBiH, s ciljem nesmetanog završetka izvanrednih aktivnosti u vršenju nadzora nad poslovanjem mostarskog Aluminija, na ime nedostatnih sredstava za troškove bude dodijeljeno 10.000 KM iz sredstava Tekuće pričuve za 2019. godinu.

Federalna vlada se upoznala s informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranim aktivnostima za financiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, iz koje je vidljivo da od početka podržava i radi na realizaciji ovog projekta.

Vlada FBiH je Rudnicima mrkog uglja Banovići d.d. Banovići dala suglasnost za prijem 141 radnika koji rade u proizvodnji, a odbila jedanaest na administrativnim poslovima.

Prihvativši informaciju o ugroženom sigurnosnom stanju u gospodarskom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu financija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2019. godinu za isplatu sredstava u iznosu od 60.000 KM za financiranje troškova rada unutarnje zaštitarske službe u predstečajnom i stečajnom postupku.

Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da iz Tekuće pričuve Proračuna bude izdvojeno 15.000 konvertibilnih maraka na ime nagrade Amelu Tuki za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH./HMS/

Najnovije