INSPEKTORI OTKRILI

Tko je Senad Sarić pod čijim se imenom vodi dosije Sebije Izetbegović?

Senad Sarić ime je liječnika pod čijim brojem dosjea se na Medicinskom fakultetu vodi SebijaIzetbegović. Otkrili su to inspektoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove prilikom posljednjeg nadzora na ovom fakultetu, piše Raport.

Jutros su objavili i šokantne nove nalaze inspekcije koji su utvrđeni prošlog tjedna.

Naime, pod brojem dosjea 836, koji je napisan olovkom na Upisnom listu Sebije Izetbegović, vodi se Senad Sarić.

Što piše u izvještaju?

Ovako to inspektori navode u nalazu:

– Neposrednim opažanjem prethodno navedenih Matičnih knjiga, od strane inspektora, utvrđeno je da u Matičnoj knjizi I od rednog broja 723 koji počinje s datumom upisa 03.01.1990. godine do rednog broja 907 odnosno do kraja Matične knjige koji završava školske 1996/97. godine, nije upisana Izetbegović Sebija. Pod rednim brojem 836 (broj dosjea koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić Senad s datumom upisa 04.02.1992. godine, dok u Matičnoj knjizi II također nije upisana Izetbegović Sebija. Neposrednim opažanjem inspektori utvrđuju da su Matične knjige vođene neuredno i nepotpuno.

U njegovoj biografiji navodi se da je rođen u Mostaru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „A. Šantić“.

Osnovao privatnu specijalističku ordinaciju

Nakon toga upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalistički staž u cijelosti obavio u razdoblju 1989/92. po tadašnjem programu.

Zbog rata, specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1996., na Univerzitetskom medicinskom centru u Sarajevu.

Godine 2011. stekao je zvanje magistra znanosti na obrani magistarske teme iz reproduktivne medicine “Korelacija laparotomije i laparoskopije u liječenju tubarnog faktora ženske neplodnosti“ pred komisijom UMC u Sarajevu.

U travnju 1998.. je osnovao privatnu specijalističku ordinaciju, koja je prerasla u multidisciplinarnu polikliničku ustanovu „Arbor vitae dr Sarić“./HMS/

 

 

 

 

Najnovije