SUD BIH Ukinuta presuda Naseru Oriću

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacijskog odjela Suda BiH u kaznenom predmetu protiv optuženih Nasera Orića i Sabahudina Muhića, nakon održane sjednice vijeća Apelacijskog odjela, donijelo je drugostupanjsku odluku kojom se uvažava žalba Tužiteljstva BiH te se presuda Suda BiH od 9. listopada 2017. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacijskog odjela Suda BiH, prenosi Fena.

Apelacijsko vijeće u žalbi Tužilteljstva BiH osnovanim nalazi prigovor da je prvostupanjsko vijeće učinilo važnu povredu odredaba kaznenog postupka iz člana 297. stav 1. tačka i) Zakona o kaznenom postupku BiH, odnosno da se presuda zasniva na dokazima na kojima se po odredbama kaznenog procesnog zakona presuda ne može zasnivati.

Iz navedenih žalbenih razloga, učinjena povreda imala je za posljedicu ukidanje prvostupanjske presude, priopćeno je iz Suda BiH.

Prvostupanjskom presudom Suda BiH od 9. listopada 2017. godine, optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić su, na osnovu odredbe člana 284. točka c) ZKP BiH, oslobođeni od optužbe, i to optuženi Orić da je radnjom opisanom u točki 1. dispozitiva optužnice počinio kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika propisano odredbom člana 144. preuzetog Kaznenog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić da su radnjama opisanim u točkama 2. i 3. dispozitiva optužnice počinili krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona.

Protiv navedene presude žalbu je izjavilo Tužiteljstvo BiH zbog važnih povreda odredaba kaznenog postupka, te zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Apelacijsko vijeće uvaži žalbu, u cjelosti ukine prvostupanjsku presudu i održi pretres.

Braniteljice optuženih su dostavile Sudu BiH odgovore na žalbu Tužiteljstva BiH, s prijedlogom da Apelacijsko vijeće odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostupanjsku presudu.

Na sjednici Apelacijskog vijeća, održanoj 8. svibnja, tužitelj Tužilteljsva BiH ostao je pri svojim navodima iznesenim u žalbi, te je istu ukratko izložio, a braniteljice optuženih su ukratko iznijele odgovore na izjavljenu žalbu. Optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić su prihvatili navode braniteljica i istaklnui da nemaju ništa dodati, navedeno je u priopćenju Suda BiH./HMS/

Najnovije

NEOVISNO O REZULTATIMA LOKALNIH IZBORA

Zašto je Mostar glavni grad Hrvata u BiH i zašto će to i ostati?

Sa 105.797 stanovnika Mostar je središte Hercegovine, jedan od većih gradova u BiH, jedini višenacionalni grad u zemlji, ali i glavni grad Hrvata u...