SNSD PROTIV “OSMICE” Neće podržati ponovni izbor Osmana Mehmedagića za direktora OSA-e BiH

Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osman Mehmedagić, kojem mandat ističe u studenom ove godine, neće dobiti podršku SNSD-a za novi mandat u OSA-i, poručio je predsjedatelj Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.

Ove godine isteći će mandati brojnim rukovodećim dužnosnicima na razini institucija Bosne i Hercegovine. Imenovanje novih direktora bit će ponajviše predmet dogovora novih koalicijskih partnera na državnoj razini, odnosno SDA, HDZ-a BiH i SNSD-a, a u manjoj mjeri i ostalih političkih stranaka koje će biti većina.

Prema službenim podacima, ove godine mandati će isteći direktoru i zamjenicima direktora Agencije za statistiku BiH Velimiru Jukiću, Fadilu Fatiću i Miljanu Popoviću (9. prosinca 2019. godine), direktoru Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Gordanu Miliniću (16. prosinca 2019. godine), direktoru i zamjeniku direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muameru Bandiću i Željku Tepavčeviću (9. prosinca 2019. godine), direktoru, zamjeniku direktora i glavnom inspektoru Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću, Trifku Buhi i Damiru Bevandi (19. studenog 2019. godine), koordinatoru u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH Draganu Ćuzulanu (25. kolovoza 2019. godine), članu Odbora državne službe za žalbe Vijeća ministara BiH Mladenku Čavari (16. prosinca 2019. godine), direktoru SIPA-e Perici Staniću (5. studenog 2019. godine), zamjeniku direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Seadu Hadžiću (9. prosinca 2019. godine) i direktoru i zamjeniku direktora Agencije za sigurnost hrane BiH Džemilu Hajriću i Draganu Brenji (16. prosinca 2019. godine).

Nova kadrovska rješenja za sarajevski Klix komentirao je predsjedatelj Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Staša Košarac koji je rekao da su kadrovska rješenje uvjetovana koalicijskim kapacitetima, ali da je još uvijek rano o tome govoriti s obzirom na to da još uvijek nije konstituirana vlast na razini institucija Bosne i Hercegovine.

“Treba napraviti kvalitetnu analizu, a naravno i izvršiti smjenu određenog kadra pod čijim rukovođenjem je nanošena šteta Republici Srpskoj. Mi ćemo definitivno vidjeti i što o radu tog kadra kažu njihovi financijski i drugi izvještaji”, kazao je Košarac.

Ipak, kako kaže, za sada je sigurno da aktualni menadžment Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH neće dobiti podršku SNSD-a. U tom kontekstu on dodaje da je posebno zabrinjavajuće što je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja nema parlamentarni nadzor nad obavještajnim sektorom te da je to proizvod politike predsjednika SDA Bakira Izetbegovića i direktora OSA-e Osmana Mehmedagića.

“Osman Mehmedagić zasigurno neće imati podršku SNSD-a prilikom izbora novog direktora OSA-e. Prema informacijama kojima mi raspolažemo, OSA je radila na destabilizaciji RS-a i kretala se van zakonskih okvira u obavljanju svojih aktivnosti. Menadžment te agencije nema našu podršku i on ne može u narednom razdoblju rukovoditi OSA-om”, rekao je Košarac.

Inače, prema dogovoru političkih stranaka koje će činiti većinu na državnoj razini, predsjedatelj Vijeća ministara BiH u ovom mandatu bit će kadar SNSD-a. Prema Zakonu o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA) BiH generalnog direktora OSA-e i njegovog zamjenika imenuje i razrješava dužnosti Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedatelja Vijeća ministara BiH i u konzultaciji s članovima Predsjedništva BiH, Izvršnog odbora i Sigurnosno-obavještajne komisije.

Košarac ističe da OSA svoje aktivnosti treba obavljati u skladu sa zakonom i uz parlamentarni nadzor, kao i nadzor Vijeća ministara BiH. On smatra da je potpunu kontrolu nad obavještajnim sektorom u BiH imala struktura okupljena oko SDA.

“Vjerujem da postoje kapaciteti da se napravi parlamentarni nadzor i da profesionalci obavljaju taj posao. Ne bi me iznenadilo da se uvjetovanjima i političkim spletkarenjima pokuša omogućiti produženje mandata tim ljudima”, kazao je Košarac.

Ove godine isteći će mandat i koordinatoru za reformu javne uprave u BiH Draganu Ćuzulanu. Šef Kluba zastupnika SNSD-a kaže kako SNSD nema nikakav problem kada netko argumentirano kritizira institucije RS-a.

“Međutim, vrlo često su njihovi izvještaji bili usmjereni protiv Republike Srpske. Mislim da su politički motivi bili iznad argumenata i da je to rađeno kako bi se napravila šteta RS-u. Mi imamo dovoljno dobru analizu djelovanja kadra i mislim da ćemo na osnovu toga definirati personalna rješenja”, kazao je Košarac.

Najnovije

HP MOSTAR

Nove marke HP Mostar „Božić 2021. i Nova godina“

Hrvatska pošta (HP) Mostar prigodnim poštanskim markama tradicionalno obilježava Božić i Novu godinu. Marke se u poštanskom prometu koriste od 1. prosinca 2021. Božić je blagdan...