KOORDINATORICA UREDA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

PRIMORAC ZA HMS: UNIGEM projektom se želi postići rodna ravnoteža u znanstvenim područjima

Što je projekt University and Gender Mainstreaming (UNIGEM), koje su njegove aktivnosti, na koji način se prati rodna ravnopravnost na sveučilištima – samo su neka od pitanja na koja u intervjuu za Hrvatski Medisjki Servis odgovara koordinatorica Ureda za rodnu ravnopravnost projekta UNIGEM doc. dr. sc. Martina Primorac.

HMS: Kako ste se priključili projektu University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)?

PRIMORAC: Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija iz Sarajeva pozvala je Sveučilište Hercegovina na sudjelovanje u UNIGEM projektu organiziranom pod pokroviteljstvom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske prepoznavši nas kao odgovornog i vrijednog partnera svrstavši nas među ukupno 17 visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i regiji uključenih u ovaj projekt.

HMS: Što projekt predstavlja i koliko traje?

PRIMORAC: Osnovni cilj projekta je prevencija i borba protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranje integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Projekt bi trebao trajati do završetka svih Memorandumom o suradnji definiranih aktivnosti i obaveza, za što je procijenjeno da su potrebne četiri godine. Međutim, svakako da ćemo nastaviti afirmirati realizaciju projektnih ciljeva i nakon formalnog završetka projekta UNIGEM.

HMS: Čemu ćete posvetiti posebnu pažnju u zajedničkim aktivnostima kroz UNIGEM?

PRIMORAC: Posebna pažnja posvetiti će se zagovaranju integriteta, načela transparentnosti i odgovornosti te pripremi strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja. Smisao je integrirati rodnu ravnopravnost u institucijska pravila, procedure i prakse.

HMS: Na koji način ćete pratiti rodnu ravnopravnost?

PRIMORAC: Ključnu ulogu u stvaranju, provedbi i praćenju mjera za rodnu ravnopravnost na Sveučilištu odigrat će Ured za rodnu ravnopravnost kojim rukovodim, a gdje mi u realizaciji projektnih ciljeva pomažu članovi savjetodavnog odbora sastavljenog iz reda nastavnog osoblja Sveučilišta Hercegovina. Osnivanjem Ureda Sveučilište šalje poruku stvarne podrške ravnopravnosti koja nadrasta deklarativnu razinu.

HMS: Kao dio globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ članovi Ureda organizirali su razne aktivnosti. Kako su studenti uključeni u projekt?

PRIMORAC: Iznimno nam je drago što su naši studenti prepoznali značaj globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ u koju se i Sveučilište ove godine po prvi puta aktivnije uključilo. Naš studentski zbor organizirao je niz aktivnosti za studente u vidu serije interaktivnih radionica na teme: ekonomskog nasilja nad ženama; žene u borbi za prava te prava djece s poteškoćama u razvoju i umjetničkog performansa (narativne i melodijske vježbe) koje su potaknule studente na razmišljanje o budućnosti bez nasilja, na razmjenu iskustava i mišljenja, konstruktivne diskusije. Pozdravljamo inicijativu studenata i nadamo se jednakom, ako ne i većem zalaganju u kampanjama koje slijede.

HMS: Trenutno je težište rada na usvajanju Gender Action Plana. Što to znači?

PRIMORAC: Europska komisija je u svoj ključan financijski instrument za jačanje europskog istraživačkog prostora uvela rodnu ravnopravnost kao novi uvjet prihvatljivosti prijavitelja. Visokoškolske institucije koje žele sudjelovati u programu Obzor Europa stoga moraju imati usvojen plan rodne ravnopravnosti ili drugi sadržajno i formalno ekvivalentan strateški dokument. Usvajanje Gender Action Plana na sveučilištima partnerima jedan je od projektnih ciljeva UNIGEMa u realizaciji kojeg su nam od neizmjerne važosti iskustva Sveučilišta u Rijeci.

HMS: Na koji način Vam pomažu njihova iskustva?

PRIMORAC: Sveučilište u Rijeci je prva institucija visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i okruženju koja je usvojila i provodi Plan rodne ravnopravnosti, strateško-akcijski dokument čijim se mjerama podiže institucijska kultura rodne ravnopravnosti i različitosti, integrira rodna perspektiva u studijske programe i transfer znanja o rodnoj ravnopravnosti u zajednicu, unaprjeđuje kvaliteta života i rada na sveučilištu te osnažuje ravnopravnost u znanstvenom i umjetničkom istraživanju i razvoju karijera. Naš Plan rodne ravnopravnosti rezultat je zajedničkog rada na projektu, kao i kvalitativnih i kvantitativnih institucijskih istraživanja.

HMS: Kakvo je stanje kad je u pitanju rodna ravnopravnost na Sveučilištu Hercegovina?

PRIMORAC: Sveučilištu Hercegovina definitivno ravnopravnost nije nepoznanica. U našem nastavnom osoblju prevladavaju žene, a trenutno kod nas studira više osoba ženskog spola nego muškog. U rukovodećem kadru također prevladavaju žene. Tako imamo žene kao: glavnu tajnicu Sveučilišta, prorektoricu, dekanicu jedne ustrojbene jedinice, ja sam prodekanica, žene su nam voditeljice odjela, studentske službe, od četiri sveučilišna ureda dva vode žene, žena je na čelu studentskog zbora etc.

HMS: Kako se postiže rodna ravnopravnost?

PRIMORAC: Često se jednostrano percipira kao “žensko pitanje”. Međutim, ona se ne postiže kroz isključivo djelovanje žena, niti samo za žene. Cilj je postizanje rodne ravnoteže u znanstvenim područjima u kojima se bilježi podzastupljenost muškaraca, što se može doseći samo zajedničkim djelovanjem i na korist sviju. Mišljenja sam kako je važno mjerama rodne ravnopravnosti adresirati i muškarce kao jednakovrijedne partnere u provedbi mjera, ali i kao korisnike pozitivnih promjena i postignutih dobrobiti./HMS/

2 COMMENTS

Comments are closed.

spot_img

Najnovije

spot_img