ŽEPČE

Počinje s radom reciklažno dvorište

Od danas, povodom „Svjetskog dana zaštite okoliša“ službeno s radom počinje RECIKLAŽNO DVORIŠTE u Žepču.

Reciklažno dvorište ili mjesto za sakupljanje posebnih kategorija otpada je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom sakupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih kategorija otpada. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu upravljanja otpadom, jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih obrađivača posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište je uspostavljeno u okviru projekta “Uvođenje sustava upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.

Projekt je financiran od strane Njemačke vlade a implementiran putem njemačke organizacije GIZ, REZ agencije iz Zenice i poduzeća Alba iz Zenice, te uz učešće Općine Žepče i JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče.

Cilj projekta je unapređenje odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada u pet jedinica lokalne samouprave u ZDK i SBK kantonu (Zenica, Žepče, Tešanj, Travnik i Busovača).

U okviru projekta za Žepče je isporučeno ekološko spremište i 20 kontejnera za otpad, različitih tipova i za različite vrste otpada.

Ovime će građani Općine Žepče dobiti mogućnost propisnog odlaganja posebnih kategorija otpada kao što su:

ambalažni otpadi (papir, staklo, plastika, drvo, metal, višeslojni materijali)
električni i elektronski otpad (bijela tehnika, računari, sitni kućanski aparati…)
automobilske gume (do 16“)
medicinski otpad iz domaćinstva (tablete i sirupi)
mašinska i jestiva ulja
akumulatori i baterije
kabasti otpad (namještaj, tepisi)
Napomena: Građevinski otpad (cigla, crijep, malter, beton, keramičke pločice, regips, staklena vuna, ravno staklo, sanitarije, stolarija…) se ne primaju. Također se ne prima bio otpad (granje, lišće, trava i sl.)

Prijem posebnih vrsta otpada je organiziran na Pretovarnoj stanici u Žepču ( Žepačka polja-kod prečistača otpadnih voda), svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. Opširnije upute vezane za odlaganje posebnih kategorija otpada uskoro će biti objavljene putem lokalnih medija i na ovoj web stranici.

U okviru ovoga projekta osigurano je preuzimanje i propisno zbrinjavanje prikupljenog otpada a planirane su i promidžbeno-edukativne aktivnosti, kako bi se širi krug korisnika upoznao sa značajem i načinom zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.

Svaki prijem i otprema otpada će biti evidentirani. Stoga je potrebno da prilikom predaje otpada korisnik pokaže osobnu kartu radi evidentiranja.

Napominjemo da je reciklažno dvorište predviđeno za prijem posebnih vrsta otpada iz domaćinstava te da se neće preuzimati otpad od pravnih subjekata.

Da bi projekt bio u potpunosti implementiran potrebno je još uraditi natkrivanje reciklažnog dvorišta a što će bitu urađeno u sklopu natkrivanja pretovarne stanice.

Podsjećamo da smo prošle godine krenuli sa prikupljanjem i zbrinjavanjem krupnog (kabastog) otpada, šljake i pepela iz kotlovnica. Ovim projektom nastavljeno je kontinuirano poboljšanje usluga ovoga poduzeća na području prikupljanja i zbrinjavanja otpada.

Pozivamo sve građane Općine Žepče da koriste mogućnost ispravnog odlaganja posebnih vrsta otpada, da isti donesu u reciklažno dvorište i time doprinesu zaštiti zdravlja i čistoći okoliša.

Pravila ponašanja na reciklažnom dvorištu možete pogledati OVDJE./HMS/

Najnovije

INZKOV ZAKON PREPUN PRAVNIH RUPA

Negiranje ratnih zločina na Stipića livadi i u Briševu bez kazne!

“Trebalo je pobiti ustaše u Briševu”; “Nek’ su platili glavom UZP-ovci na Stipića livadi” - ove dvije objave izazvale bi zgražanje u većem dijelu...