IZVRŠEN INSPEKCIJSKI NADZOR

Otpad u Drvaru i Bosanskom Grahovu nije uskladišten prema propisima

Federalni urbanističko-ekološki inspektorat danas je izvršio nadzor kod operatora “Krom reciklaža” d.o.o. Drvar. Razlog je deponiranje uvezenog neopasnog tekstilnog otpada predviđenog za reciklažu na području općina Drvar i Bosansko Grahovo.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, na čiji je zahtjev pozvana inspekcija, priopćilo je da je “Krom” bio obavezan otpad odvesti u kompaniju u kojoj bi odmah bila reciklirana.

– Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da gospodarski subjekt “Krom reciklaža” posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdanu kod županijskog ministarstva te da je 14 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija – priopćeno je iz Inspektorata.

Ustvrđeno je da otpad nije uskladišten na okolišno prihvatljiv način, kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora.

Utvrđeno je i da pogon i lokacija, koji se spominju u dozvoli, ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno, oprema i strojevi za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada.

Inspektori su uzeli uzorke otpadnog materijala radi analize.

– Postupajući inspektor je subjektu nadzora naložio da do četvrtka, 9.7.2020. godine, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavi detaljno izvješće o uvozu i prijem otpada te lokacijama odlaganja.

Nakon uvida u zatraženu dokumentaciju, federalni inspektori će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena – navodi se iz Inspektorata./HMS/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnovije