ŽEPČE

Općinski načelnik održao sastanak s predsjednicima mjesnih zajednica

Dana 20.03.2023 godine općinski načelnik Mato Zovko održao je sastanak s predsjednicima mjesnih zajednica općine Žepče u kino sali Doma kulture Žepče.

Sastanku su prisustvovali pomoćnici općinskog načelnika Ilija Barešić, Namik Maličbegović, Brigita Lovrić i komunalno-sanitarni inspektor Josip Tadić.

Općinski načelnik na samom početku izlaganja istaknuo je da u Općini Žepče egzistira veliki broj mjesnih zajednica, odnosno njih 48. Današnji sastanak imao je za cilj da okupi sve predsjednike iz svih 48 mjesnih zajednica, a s ciljem poboljšanja interakcije s općinskom administracijom. Stanovnici mjesnih zajednica bi trebali preuzeti odgovornost za provođenje izbora u mjesnim zajednicama, kako bi se vijeća formirala odmah nakon provedenih općinskih izbora. Formiranje vijeća mjesne zajednice preduvjet je za sudjelovanje u Planu kapitalnih investicija općine Žepče, a podneseni prijedlozi trebali bi biti prihvaćeni na vijeću mjesne zajednice. Problem s kojim se susreće općinska administracija ogleda se u upućenim zahtjevima od građana iz mjesnih zajednica, a koji nisu usuglašeni s vijećem i predsjednikom tih MZ, te je potrebno raditi na usuglašavanju tih zahtjeva. Također, kao jedan od problema jesu i neriješeni imovinsko pravni odnosi koji su prepreka potpunoj realizaciji započetih projekata. Kako bi se svim zainteresiranim olakšala komunikacija s općinskom upravom formiran je Viber broj 063773510 na kojega se mogu uputiti pitanja i sugestije o stanju stvari na terenu. Načelnik je još istaknuo da se trenutno u Općini Žepče realizira veliki broj projekata, kako u mjesnim zajednicama tako u i samom gradu, te pohvalio mjesne zajednice koje su sudjelovale u projektu Jačanje uloge mjesnih zajednica. Najveći infrastrukturni projekti koji se trenutno rade i planiraju u ovoj godini su završetak zgrade osnovne škole Žepče i sportske dvorane u Željeznom Polju, planira se izgradnja gradskog toplovoda do nove zgrade OŠ Žepče i projekt nove gradske toplane. U mjesnim zaednicama će se kao i do sada, prema utvrđenom planu nastaviti asfaltiranje puteva, izgradnja rasvjete, kao i izgradnja i proširenje potrebnih vodovoda.

Pomoćnik općinskog načelnika za javnu upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić pojasnio je sam način formiranja vijeća mjesnih zajednica. Spomenuto vijeće formira se sazivanjem zbora građana koji žive u mjesnoj zajednici i koji između sebe predlože i izaberu članove vijeća. Novoizabrani članovi vijeća MZ između sebe biraju predsjednika. Preporuka je da se izbori za vijeće MZ provodi blagovremeno, odnosno odmah nakon općinskih izbora. Trenutno u Općini Žepče nisu provedeni izbori u tri mjesne zajednice, a do idućih izbora planirana je izrada priručnika o provođenju izbora.

Pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Maličbegović pojasnio je predsjednicima proceduru o izradi godišnjeg završnog računa kojeg svaka mjesna zajednica mora izraditi, te detalje oko korištenja i raspolaganja bankovnim računima. Također, sugerirao je prisutnima da počnu u što većoj mjeri koristi spomenuti Viber broj.

Pomoćnica općinskog načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić istaknula je da Općina Žepče još uvijek koristi za 14 starih katastarskih općina operat iz Austro Ugarske, iz čega proizilaze određeni problemi na terenu. Kako bi se ti problemi riješili započeto je s formiranjem adresnog registra i izlaganjem nekretnina. Kao početna faza projekta izabrane su dvije mjesne zajednice Želeća i Tatarbudžak. U tim mjesnim zajednicama izvršeno je novo snimanje stanja na terenu. U spomenutom projektu vrši se bilježenje oblika i površina parcela, dok se imovinsko pravni odnosi ukoliko su problematični rješavaju sudskim putem.

Nakon izlaganja članova općinske uprave, svi prisutni predsjednici su dobili mogućnost da istaknu probleme u svojim mjesnim zajednicama, ili da upute sugestiju prema općinskoj upravi.

Predsjednik mjesne zajednice Adže, Marko Ćuro postavio je pitanje jesu li su dostupna i mogu li se mogu preuzeti rješenja za adresni registar u mjesnim zajednicama koje ne koriste stari AU operat? Brigita Lovrić pojasnila je da će sve mjesne zajednice dobivati rješenja službenim putem.

Prdsjednik MZ Tatarbudžak Željko Adžić postavio je pitanje može li zgrada u kojoj se nalazi OŠ u Tatrbudžaku preći u vlasništvo MZ, na što je Načelnik odgovorio da su roditelji spomenute MZ prvotno zahtijevali da se ta zgrada prenamjeni u školu, te da škola ima prioritet nad svim drugim aktivnostima. Sve potrebe vijeća MZ mogu se realizirati unutar školskih prostorija nakon što završi nastava. Adžić je također istaknuo problem brze vožnje glavnim putem kroz MZ.

Predsjednik MZ grad Žepče Sanjin Maličbegović zamolio je općinske službenike da obavijeste vijeće MZ grad Žepče kada se budu provodili veći projekti na području grada, kako bi bili bolje informirani o planovima, ali i o načinu realizacije. Također, zamolio je službe da aktivnije odgovaraju na pisane zahtjeve koji su upućuju ispred vijeća MZ. Pitanja predsjednika odnosila su se na rasvjetu u ulici Srebrenička, utopljavanje zgrade u Četverokućama, te asfaltiranje puta u Barakama. Općinski načelnik odgovorio je da se već radi na rješavanju pitanja rasvjete u ulici Srebrenička što je definiranom u PKI i da općina ne može financirati utopljavanje privatnih objekata.

Predsjednik MZ Vinište Marko Knežević pitao je može li se vlasništvo stare zgrade OŠ Vinište prenijeti na MZ. Načelnik je odgovorio da se vlasništvo ne može prenijeti, ali da se zgrada može dati na korištenje.

Predsjednik MZ Donja Ozimica Marko Sinanović predložio je da se napravi aplikacija na kojoj bi bili objavljivani svi projekti na koje bi mjesne zajednice mogle aplicirati, te preko koje bi mogli svi predsjednici mjesnih zajednica lakše komunicirati. Načelnik je odgovorio da mjesne zajednice u najvećoj mjeri ne moraju aplicirati na projekte jer Općina aplicira na projekte, a mjesne zajednice sukladno PKI koriste sredstva koja im dodjeli Općina.

Predsjednik MZ Preko Kerim Odić predložio je da se izvrši ponovno estetsko uređenje pješačkog mosta preko rijeke Bosne.

Predsjednik MZ Rakovica Mustafa Tutnjić ukazao je na problem oborinskih voda koje preplave cestu od ulaza za Željezno Polje do firme Elmont. Drugi problem ogleda se u nedostatku rasvjete u zaseocima MZ Rakovica. Općinski načelnik sugerirao je da će komunalno sanitarni inspektor provjeriti stanje na terenu glede tog problema oborinskih voda, dok je po pitanju rasvjete istaknuo da je urađena rasvjeta uz glavnu seosku cestu, te upozorio na evidentan problem uništavanja razvodnog elektro ormara rasvjete.

Predsjednik MZ Selište Stanko Knežević zamolio je da se pomogne vijeću MZ kako bi se riješio problem uvale koja postoji na skretanju s magistralne ceste M17 na Karaulu, budući da je iskoristio sve pravne mehanizme koji su mu bili na raspolaganju.

Predsjednik MZ Ciglane Adi Bijedić upitao je kada se kreće s izgradnjom kanalizacije u MZ Ciglane koja je planirana u PKI.

Predsjednik MZ Gornje Ravne Ivo Knežević postavio je pitanje kada će početi radovi na nastavku asfaltiranja puta u MZ G. Ravne. Načelnik je se zahvalio na strpljivosti žiteljima, te kazao da će se radovi nastaviti vjerojatno u ovoj godini.

Predsjednik MZ Vitlaci Ibrahim Badnjar istakao je da postoji problem prilikom realizacije projekta izgradnje vodovoda budući da ne mogu riješiti imovinsko pravne odnose u MZ.

Od ukupno 48 mjesnih zajednica, sastanku je nazočilo je 35 predsjednika i 2 predsjednice. Općinski je načelnik je pohvalio angažman žena u MZ i poručio da se žene trebaju još i više aktivirati u radu vijeća mjesnih zajednica.

Sudionici su zahvalili općinskoj upravi na potpori u dosadašnjem radu, kao i brojnim projektima koje provode u suradnji s općinom. Zaključili su kako i u budućnosti treba nastaviti aktivno raditi na terenu i prijavljivati prioritetne infrastrukturne projekte, ali prije pokretanja projekata osobitu pažnju posvetiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa./HMS/

 

Najnovije

NEUM

Počela zajednička sjednica saveza općina i gradova FBiH i RS

U Hotelu Sunce u Neumu počela je zajednička sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike...