MOSTAR

Nastava na daljinu na Građevinskom fakultetu SUM-a

Građevinski fakultet je od 2011. počeo koristiti Moodle sustav e-učenja, koji se u narednim godinama postupno povećavao. Do 2019. godini bilo je otvoreno 25 e-kolegija, a u 2019. godini prelazi se na sveučilišni sustav za e-učenje SUMOODLE, današnji SUMARUM. Od 2012. Fakultet koristi portal Predmetne obavijesti za objavljivanje obavijesti i postavljanje materijala i na kojemu svaki kolegij ima svoju stranicu.

Za sve kolegije ljetnog semestra na studijima građevinarstva, arhitekture i urbanizma te geodezije i geoinformatike otvoreni su e-kolegiji u sustavu SUMARUM. Na Građevinskom fakultetu raspored nastave postavljen na početku ljetnog semestra vrijedi i za nastavu na daljinu. Nastavnik pored toga što postavi materijale na SUMARUM treba u predviđenom terminu odraditi nastavu putem usluge Google Meet ili putem chata u početku ako nije u mogućnosti odmah koristiti Google Meet. U nastavku je dan pregled trenutnog stanja upisanih studenata u e-kolegije ljetnog semestra te statistika korištenja usluga.

Prema statistici upisanih studenata u sustavu SUMARUM 27. ožujka na studiju Građevinarstva postotak je 91%, Studiju arhitekture i urbanizma 95% te na Studiju geodezije i geoinformatike 100%.

Kada je riječ o statistici korištenja usluga od 16. do 27. ožujka putem Google Meet-a, video snimki, chata, predmetnih obavijesti iskorištenost po studijima je sljedeća Građevinarstvo 94%, Arhitektura i urbanizam 92% te Geodezija i geoinformatika 71%.

Kolegiji koji ne mogu koristiti ovaj vid nastave je objektivne naravi budući da će se terenska nastava napraviti kada uvjeti to budu dopuštali./HMS/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnovije