MOSTAR: Grad uputio Javni poziv za zakup kućica u Zimskom gradu, cijene 100, 300 i 500 KM

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj 4/04) i Izmjene Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:08/09), gradonačelnik Grada Mostara donio je javni poziv za zakup kućica na manifestaciji “Winterville”.

JAVNI POZIV

za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga
za vrijeme trajanja Zimskog grada „Winterville by Coca Cola-Market“

Manifestacija „WINTEVILLE by Coca Cola – Market“ će se održati u vremenu od 14. prosinca 2019. do 09. siječnja 2020. godine na lokaciji od Rondoa do Trga Musala.

Grad Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga za vrijeme zimskog grada „WINTERVILLE by Coca Cola-Market“ koje su prikazane u priloženom grafičkom prilogu.

Radno vrijeme manifestacije „WINTEVILLE by Coca Cola – Market“ je od 11:00 do 22:00 sati, dok je za doček Nove godine (31. 12. 2019.) i 01.01.2020. godine radno vrijeme „WINTERVILLE 2019 by Coca Cola“ je od 11:00 do 02:00 sata narednog dana.

Zakupac kućice mora poštovati navedeno radno vrijeme i raditi za vrijeme tog radnog vremena. Svako nepoštovanje radnog vremena i zatvaranje kućice u radnom vremenu, daje Organizatoru pravo jednostrano raskinuti Ugovor, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.

Organizator daje u zakup drvene kućice površina od 4,00 m2 do 6,00 m2 za namjenu prodaje suvenira i rukotvorina i ugostiteljsku ponudu.

Ugostiteljska ponuda podrazumijeva tradicionalne proizvode vezane uz božićno-novogodišnje praznike, kao kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule, palačinke i druge slastice, razne vrste kobasica, tople sendviče i ostala jednostavna jela brze prehrane, kao i zdrave hrane.

Kućice će imati električnu energiju samo za potrebe rasvjete i u druge svrhe se ne smije koristiti.

Zakupac smije koristiti isključivo plin za grijanje i pripremanje hrane
Zakupac je dužan osigurati vatrogasni aparat.

U skladu sa namjenom zakupac će imati mogućnost korištenja javne površine prema datim tehničkim uslovima.
Zakupcu nije dopušteno na vanjskim površinama ispred kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Organizatora.
Zakupcu nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe u dijelu „Winterville“-a gdje će Organizator osigurati prigodnu glazbu.

Zakupci se moraju pridržavati Ugovora koje je sklopio Organizator sa sponzorima, o čemu će biti obaviješteni od strane Organizatora.

Ponuditelj može istaknuti ponude za najviše dvije kućice (zasebno), ali može ostvariti pravo zakupa samo jedne (1) kućice. U slučaju da su dva ponuditelja istaknula ponudu za istu kućicu, prednost ima ponuditelj koji je ponudio veću cijenu.
Početni iznos ponude je:

• Za suvenire / rukotvorine 100,00 KM

• Za prodaju 300,00 KM

• Za ugostiteljstvo 500,00 KM

Uvid u grafički prilog „WINTEVILLE by Coca Cola – Market“ može se izvršiti svakim danom u vrijeme trajanja poziva u prostorijama Službe za privredu, Braće Fejića 51 od 13.11. do 22.11.2019. u vremenu od 11 do 13 sati. Sve informacije možete dobiti na telefon u Službi za privredu 036/505 531 i 036/505 539.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Mostara i u Centru za usluge građana Grada Mostara, Adema Buća 19.

Ponuda treba sadržavati:
1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa i naziv banke,
2. naznaku broja kućice za koju se ponuda podnosi,
3. obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Mostara i u Centru za usluge građana Grada Mostara, Adema Buća 19,
4. ponuđeni iznos zakupa u KM za zakup kućice u periodu rada Zimskog grada
5. detaljni opis vrste ponude koja se nudi

Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu kućice, pa ukoliko zakupac bude nudio proizvod i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Zakupodavac može raskinuti Ugovor o zakupu kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa te uz isključivanje Zakupca iz predmetne manifestacije.

Ugovoreni iznos ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije do 3 dana nakon potpisivanja Ugovora na račun Grada Mostara.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude uz najviši ponuđeni iznos zakupnine je i sadržaj ponude koja mora biti sadržajno vezana uz božićno / novogodišnje praznike.

Organizator će u skladu sa planom rasporeda kućica izvršiti raspodjelu istih.

Organizator će sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu kućice.

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima, te poštovati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupca kućice, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su o svom trošku prigodno ukrasiti kućice prazničnim ukrasima tokom trajanja manifestacije „WINTERVILLE by Coca Cola – Market“ u suglasnost Organizatora.

Ponuđači su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti adresiranoj na:

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja broj 2, 88000 Mostar
Sa naznakom „Ponuda za javni poziv „WINTERVILLE 2019““
Ponude koje nisu potpune, te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Ponude moraju biti predate do 22.11.2019. godine u 14,00 sati.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.
Zakupac je dužan vratiti kućicu po završetku manifestacije, a najkasnije do 15.01.2020. godine i predati Gradu Mostaru u stanju u kakvom ju je primio.

Zakupac je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca.

Zakupac je dužan svakodnevno održavati čistoću kućice i okolnog prostora i otpad odlagati na predviđeno mjesto. Kontrolu čistoće će obavljati komunalni redari Grada Mostara.

Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama./HMS/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnovije

STUDIJA POKAZALA

Eterično ulje od smilja iz Hercegovine uništava stanice raka

Eterično ulje smilja iz Hercegovine liječi rak, pokazala su prva istraživanja koja su uradili studenti Kemijskog tehnološkog fakulteta u Splitu koji rade na projektu...