Hahn Šuici: Prometno i politički potrebno povezati BiH s EU!

Nakon jučerašnjih saslušanja kandidata za povjerenike Europske komisije, među kojima je bio i hrvatski kandidat Neven Mimica, i danas se nastavilo s “razgovorima za posao”. Voditeljica hrvatske EPP delegacije Dubravka Šuica sudjelovala na saslušanju Johannesa Hahna – aktualnog povjerenika za regionalni razvoj te budućeg povjerenik za susjedstvo i pregovore o proširenju, koji je pred Odborom za vanjske poslove odgovarao na pitanja, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

S obzirom da Hahn dobro poznaje situaciju u jugoistočnoj Europi, Šuica je izrazila zadovoljstvo jer će se djelokrug njegovih aktivnosti preklapati s hrvatskim vanjskopolitičkim interesima te je pozdravila zalaganje Hahna za infrastrukturno povezivanje regije putem TNT koridora, energetskom strukturom i poticanjem investicija. Svjesna težine procjene, Šuica je pitala Hahna, može li prognozirati potencijalnu dinamiku izgradnje Jadransko-jonskog koridora.

“Spomenuli ste da u BiH raste neučinkovitost institucija, a isto tako ste rekli da će se vaša politika temeljiti na kvaliteti, ne na brzini, no ipak me zanima kako ćete uvjeriti, ne samo vodeće ljude u politici nakon listopadskih izbora, nego i građane u BiH da se reforme i članstvo u Uniji isplati,” pitala je Šuica.

“Jadransko – jonski koridor je potreban te je potrebno i BiH prometno povezati s EU što će biti jasan politički signal ljudima da je BiH dio Europe. Jedna od naših prioritetnih zadaća u jugoistočnoj Europi jest prometno povezivanje što je dio strategije na putu prema EU integracijama jer ćemo na taj način povezati i ljude,” kazao je u odgovoru Hahn.

Na putu Srbije u EU, rekla je Šuica, važno je uvjeriti vodstvo da se opredijeli za europske vrijednosti i da koketiranje s ruskom politikom, odnosno Putinom nije pravi smjer ka pridruživanju. Za kraj Šuica je konstatirala kako će Hrvatska inzistirati na pronalasku 1650 nestalih osoba iz Domovinskog rata i na povratu otuđenih kulturnih dobara./HMS/

Najnovije

HP MOSTAR

Nove marke HP Mostar „Božić 2021. i Nova godina“

Hrvatska pošta (HP) Mostar prigodnim poštanskim markama tradicionalno obilježava Božić i Novu godinu. Marke se u poštanskom prometu koriste od 1. prosinca 2021. Božić je blagdan...