VLADA FBiH PODRŽALA INICIJATIVU

BiH od Svjetske banke uzima kredit od 20 milijuna dolara u borbi protiv koronavirusa

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke budu osigurana sredstva za financiranje žurne podrške kao odgovor na koronavirus (COVID-19) u Bosni i Hercegovini, u iznosu do 20 milijuna dolara.

Konačna raspodjela ovih sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tijekom pregovora.

Prihvaćena je informacija o ovom zajmu Svjetske banke, kao osnova za vođenje pregovora, i zadužena federalna ministarstva financija i zdravstva da u tim za pregovore o zajmu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja.

Federalno ministarstvo financija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usuglašenog sporazuma o zajmu između BiH i Svjetske banke. Ovo ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu financija i riznice BiH s ciljem provođenja daljnje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

U informaciji o zajmu je navedeno da je Grupacija Svjetske banke izrazila spremnost stavljanja na raspolaganje paketa žurne podrške putem zajmova IBRD-a kao pomoći zemljama u njihovim naporima da preveniraju, otkrivaju i reagiraju na prijetnje koje je izazvao COVID-19.

Predloženi financijski instrument, koji se odobrava na ubrzanoj osnovi, omogućava širok dijapazon podrške, uključujući i napore za praćenje bolesti i poticanje intervencija u javnom zdravstvu i radu s privatnim sektorom na reduciranju utjecaja na ekonomije.

Predložene oblasti financiranja povezanih s COVID-19 su medicinski materijal i oprema, kompleti za testiranje, bolnička oprema, pripravnost, gradnja kapaciteta i zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, obuka, uklanjanje medicinskog otpada, diskusije u zajednici i diseminacija informacija stanovništvu, hitna podrška u hrani, hitne isplate socijalnih primanja/podrške, isplate za prekovremeni rad i rizik za rad medicinskog osoblja koje radi u izvanrednom stanju te provedba i monitoring projekta.

Cilj predložene žurne financijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sustava javnozdravstvene pripravnosti.

S obzirom na potrebnu hitnost u djelovanju u brojnim područjima da bi se predvidjeli utjecaji, ukazana je potreba i za dugoročnijim programom s obzirom na sustavne slabosti osnovnih javno-zdravstvenih funkcija./HMS/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnovije