Jučer je u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 91. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke, prenosi Ljportal.com.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Odluku o usvajanju Akcijskog plana za provedbu Strategije Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije 2017. – 2019.; Odluku o dodjeli na korištenje imovine u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke Županijskom pravobranitelju; Odluku o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2018. godinu te Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju članova u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, kojim su u navedeno Povjerenstvo imenovani Ana Smoljan i Borislav Leko. /HMS/

Najnovije