Hrvatski Medijski Servis

ORAŠJE: Proračun Općine za 2018. 6, 6 milijuna KM, evo na što će biti utrošen

Proračun Općine Orašje za 2018. godinu kojeg je usvojilo Općinsko vijeće iznosi 6.617.500,00 KM..

Iako je nacrtom Proračun bio planiran u većem iznosu od usvojenog, izostala su planirana sredstava iz Proračuna Federacije BiH za prečistač vode u iznosu od 400 tisuća KM, ali će za tu nakanu biti izdvojeno iz Proračuna Županije Posavske 200 tisuća maraka, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Planirano je povećanje poreznih prihoda za pet tisuća, a neporeznih za 12 i pol tisuća maraka, ali isto tako povećan je i transfer Radiopostaji Orašje za sedam i pol tisuća kao i za Zajedničku komunalnu potrošnju u iznosu od 10.000,00 KM.

Uz redovan rad Općine, subvencije poduzećima, poduzetnicima, ustanovama, udrugama i pojedincima, Proračunom su planirani i projekti u narednoj godini na stavci kapitalni izdaci.

Planirana je izgradnja hladnjače za voće i povrće, koja se realizira u suradnji i uz sufinanciranje SERDE i IFADA i čija je projektirana vrijednost gotovo 327.000,00 KM, kao i izgradnja prečistača pitke vode na vodocrpilištu u Kostrču za koji se planira utrošiti 400.000,00 KM.

Planiran je i nastavak rekonstrukcije Osme i Jedanaeste ulice u Orašju i rekonstrukcija ceste prema firmi MI PRIMA VIP u Orašju za čiju se realizaciju planira utrošiti 290.000,00 KM.

Za rekonstrukciju građevina u općinskom vlasništvu odnosno zgrade Centra za poduzetništvo, ograde-zida na Carinskom terminalu, kuhinje i sanitarnog čvora u zgradi Općine također su planirana sredstva, većim dijelom od viših razina vlasti. Proračunom nije planirano kreditno zaduženje, kao ni višak novčanih sredstava odnosno proračunski manjak, budući da su predviđeni prihodi i primici jednaki predviđenim rashodima i izdacima.

Općinsko vijeće odlukom je dalo suglasnost Općini Orašje da može podnijeti zahtjev za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva kod UniCredit banke u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH, i to u iznosu od 37.000,00 KM za razdoblje od 10.1.2018.godine do 10.1.2019. godine. Ugovorom o korištenju carinskog terminala između Uprave za neizravno oporezivanje BiH i Općine Orašje zaključenog dana 28.9.2016. godine dogovoreni su brojni zahtjevi koje Općina mora osigurati i staviti na raspolaganje Upravi počevši od tehničkih uvjeta carinskog terminala, preko naknade za korištenje, zajedničkih i pojedinačnih evidencija u cilju praćenja ostvarenog prihoda, pa sve do uplate i raspodjele ostvarenih prihoda od naknade kao i bankarskog jamstva.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje dodana su dva nova stavka kojim se korisnika javne površine može osloboditi plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine, u slučaju da se površina koristi za promoviranje Općine kroz kulturne, zabavne, športske, gospodarske i slične manifestacije.

Na sjednici Vijeća utvrđeno je da je od javnog interesa izvođenje radova polaganja TK kabela i cijevi u putnom pojasu lokalnih i nekategoriziranih putova, a u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-MSAN Granični prijelaz Orašje, te da se može pristupiti nepotpunom izvlaštenju zemljišta koje pripada Općini, a proteže se uz cestu čijim rubom kablovi prolaze.

Usvojen je i prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje priključnog kabela za “Vinković 3” Orašje.

Imenovani su novi članovi Nadzornog odbora Javnog poduzeća “Radiopostaja Orašje” u sastavu: Zorica Raguž-Osmanagić, Nermin Zlatkić i Goran Kopić, dok su istim rješenjem dosadašnji članovi razriješeni te dužnosti zbog isteka mandata.

Stjepo Pejić, Željko Mamić, Magdalena Ilić, Joso Đurčević i Ivan Marković imenovani su u novi Školski odbro Osnovne škole Stjepana Radića u Boku. /HMS/

About the Author
NAPOMENA: Komentari kojima se krši Etički kodeks Vijeća za tisak, koji sadrže uvrijedljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.

Komentirajte