Hrvatski Medijski Servis
IZ MINUTE U MINUTU

HERCEG BOSNU TUŽITELJ NAZIVA “PLANIRANOM DRŽAVOM” Optužnicu protiv 11 pripadnika HVO-a napisao u jednoj rečenici- od 55 redova

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv 11 pripadnika HVO-a optuženi za zatočenje bošnjačkih civila u logor u Vojnom. Cijela optužnica, što je slučaj bez presedana, napisana je u jednoj rečenici koja ima čak 55 redova. Optuženi se terete za udruženi zločinački podhvat, a u optužnici se Herceg Bosna naziva “planiranom državom”. Optužnica, potvrđena 26.siječnja, a objavljena danas na službenoj stranici Suda BiH, optužene tereti da su počinili:

1. Nedžad Ćorić krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa točkama e) i g) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

2. Jure Kordić krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa točkama e), a) i f) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

3. Dražen Lovrić krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa točkom e) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

4. Dario Sušac krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa tačkama e), f) i g) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

5. Nedžad Tinjak krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa točkama e), k), f) i g) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

6. Nuhan Šikalo krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa točkom g) KZ BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH;

7. Dario Mihalj krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa točkama g) i f) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

8. Stanko Škobić krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. točka h), a u vezi sa tačkom e) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

9. Tomislav Ančić krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkom g) KZ BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH;

10. Marinko Šunjić krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkom g) KZ BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH;

i

11. Slavko Golemac krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkom e) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

Optužnica tereti optužene da su u razdoblju od mjeseca srpnja 1993. godine pa do mjeseca ožujka 1994. godine, tijekom oružanog sukoba između HVO-a i AR BiH Nedžad Ćorić, kao pripadnik 1. bojne 2. brigade HVO i Kažnjeničke bojne, Jure Kordić, kao pripadnik 1. bojne 2. brigade a od 1.10.1993. godine do 19.4.1994. godine, te pripadnik logistike 2. brigade te od 1.03.1993. godine do 31.12.1993. godine i pripadnik Kažnjeničke bojne, Dražen Lovrić kao pripadnik 1. bojne 2. brigade HVO u svojstvu zapovjednika voda, Nedžad Tinjak kao pripadnik 1. bojne 2. brigade HVO do 30.6.1993. godine pomoćnik zapovjednika bojne VOS i pripadnik Kaženjeničke bojne, Nuhan Šikalo kao pripadnik HVO (1. bojna Bijelo Polje) od 18.5.1993. do 30.4.1996. godine, Dario Mihalj kao pripadnik 1. bojne 2. brigade HVO do 15.02.1993. godine a od 19.4.1993. godine pripadnik HVO, Stanko Škrobić kao pripadnik 1. bojne 2. brigade HVO – autojedinica, Tomislav Ančić kao pripadnik 1. bojne 2. brigade u svojstvu referenta općih poslova, Marinko Šunjić kao pripadnik 1. bojne 2. brigade do 30.6.1993. godine a od 1.7.1993. godine pripadnik 3. bojne 2. brigade i Slavko Golemac kao pripadnik 1. bojne 2. brigade HVO, kao dio širokog i sistematičnog napada HVO vojske i Vojne policije usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na teritoriji Hercegovine, konkretno na teritoriji općine Mostar, koji je počinjen u sklopu državne ili organizacijske politike da se izvrši takav napad i znajući za takav napad,  koji je imao za cilj zatvaranje, zlostavljanje i progon bošnjačkog civilnog stanovništva sa teritorija planirane Hrvatske države Hereg Bosne, u kojem su optuženi Nedžad Čorić i dr. svojevoljno i svjesno sudjelovali i u okviru kojeg je više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti  s područja Mostara nezakonito uhićeno i odvedeno u logor Vojno, općina Mostar, gdje su držani do razmjene 2.12.1993. godine u nehumanim uvjetima, kao i stotine muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su izvođeni iz logora Heliodrom na prisilni rad, pa nezakonito zatvarani u logor u mjesto Vojno, gdje su držani u ponižavajućim i nehumanim uvjetima  u garaži i podrumu jedne kuće, izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju, mučenju, znajući kakva je bila priroda tog sistema i sa namjerom da ga unaprijede, svjesno sudjelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu zajedno s Radić Markom, Šunjić Draganom, Brekalo Damirom, Vračević Mirkom, Mihalj Mariom, Kolobara Ivicom i dr., s kojima su dijelili zajednički plan, optuženi Čorić Nedžad i dr. svojim radnjama počinili  ili na drugi način pomagali i podržavali činjenje različitih oblika fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja, te doprinosili stvaranju uvjeta u logoru koji su bili brutalni i ponižavajući, a koji zločini su počinjeni u cilju udruženog zločinačkog poduhvata ili su bili kao prirodna i predvidiva posljedica, a što je u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom i Ženevskom konevcijom o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12.08.1949. godine, član 3. stav 1. točke a) i c)., objavljeno je na službenoj stranici Suda BiH.

Treba podsjetiti da se za krivično djelo “zločin protiv čovječnosti “sudi na osnovu Kaznenog zakona BiH, koji predviđa puno strože kaznene odredbe od kaznenog zakona SFRJ. Tako se nastavlja praksa da se protiv pripadnika HVO-a podižu optužnice koje tretira KZ BiH, dok se pripadnicima ARBiH sudi po kaznenom zakonu SFRJ/HMS/

About the Author
NAPOMENA: Komentari kojima se krši Etički kodeks Vijeća za tisak, koji sadrže uvrijedljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.

Komentirajte